Προεξοχές καλωδίων σειράς GTY

  • GTY Compression Battery Lug Pin Type Cable Lugs

    Προεξοχές καλωδίου τύπου πείρου ωτίδας συμπίεσης GTY

    Διάσταση Προδιαγραφές προϊόντος εξωτερικό κύκλο πάχος τοιχώματος σωλήνα Μήκος 6 5,5 0,5 23,5 10 6,5 0,5 25 16 8 0,6 30 25 9 0,8 35 35 10,5 0,9 38,8 50 12,5 1,1 45 70 14,5 1,2 50 95 17 1,5 55,6 120 19 1,8 60 150 21 2 65,6 185 23 2 70 240 25 2.2 75.6 300 29 2.6 80.5 1. Όταν καθαρίζετε τον ακροδέκτη καλωδίωσης ψυχρής πίεσης, χρησιμοποιήστε μεταξωτό ύφασμα βουτηγμένο σε απόλυτη κ...